Teraviljapunkrite temperatuuri monitooringsüsteemid E656C

Evikontroll Systems
  • Täpsed digitaalsed temepratuurisensorid SWA kaablis
  • Kuni 15 000 mõõtepunkti ühes süsteemis
  • RS485 või juhtmevaba sensorite võrk
  • Piiramatu temperatuurinäitude logimine
  • Brauseripõhine kasutajaliides, SMS alarmi võimalus

Kirjeldus

EviKontroll Silo on teravilja seisukorra jälgimise ja kontrolli süsteem, mis aitab saavutada kõrget kvaliteeti, minimaalseid kadusid ja kulude kokkuhoidu toodangu säilitamisel.

Süsteemi eelisteks on täpsete digitaalsete temperatuurianduritega ripptrossid, õhuniiskuse mõõtmine, juhtmevaba raadiolingi võimalus, ventilaatorite automaatjuhtimine, SMS alarmteated, piiramatu hulga andmete salvestamine ja juurdepääs neile igal ajal interneti kaudu.

Tänu uutele tehnoloogiatele on süsteemi maksumus analoogidest 30...40% võrra madalam. Samas on EviKontroll Silo seadmeid palju lihtsam paigaldada ja mugavam kasutada. Seega võib monitooringut lugeda nüüd otstarbekaks ka väiksemate teraviljahoidlate puhul.


EviKontroll Silo rakendamine võimaldab:

• saavutada kogu punkri ulatuses vilja ühtlane kvaliteet ja optimaalne niiskus
• ventileerida punkreid täpselt siis, kui vaja ja vältida üleliigset energiakulu
• vähendada fermentatsioonist tingitud vilja kaalukadusid
• ennetada putukate levimist ja hallituse teket
• alandada allahindluste rakendumise tõenäosust vilja kokkuostul
• kontrollida vilja olukorda igal ajal ja igas kohas ning operatiivselt reageerida võimalikele probleemidele


Dokumendid

Tootja infoleht